yuce-adalet-evi.jpg
Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah'ın Ahit ve Misakı

Yüce Adalet Evi


Yüce Adalet Evi Bahai Dini’nin uluslararası idarî kurumu ve Hz. Bahaullah’ın Ahit ve Misakı’nın bugünkü merkezidir. Hz. Bahaullah bu kurumun kurulmasını yasalar kitabı, Kitab-ı Akdes’te emretmiştir.

Yüce Adalet Evi dokuz üyeden oluşan bir kurumdur ve her beş senede bir tüm milli Bahai kurumlarının (Milli Ruhani Mahfiller) üyeleri tarafından seçilir. İnsanlığın selametine olumlu bir etki sağlaması, eğitim, barış ve küresel refahı ilerletmesi, insan onurunu ve dinin konumunu gözetmesi için Hz. Bahaullah, Yüce Adalet Evi’ni ilahi yetki ile donatmıştır. Sürekli gelişen bir toplumun ihtiyaçlarına karşılık olarak Bahai öğretilerinin uygulanmasından sorumludur ve bu sebeple Din’in kutsal yazılarında açıkça ele alınmamış konularda yasama yetkisine sahiptir.

1963 yılında ilk kurulduğundan beri Yüce Adalet Evi refah içinde küresel bir medeniyetin inşa edilmesine katkıda bulunma kapasitesini geliştirmesi için dünya Bahai toplumunu kılavuzlamıştır. Yüce Adalet Evi’nin sunduğu bu ilahi kılavuzluk, Hz. Bahaullah’ın dünya barışı vizyonunu hayata geçirmeyi öğrenirken Bahai toplumuna düşünce ve hareket birliği sağlamaktadır.

******

“Her günün yeni bir sorunu ve her sorun için uygun bir çözüm olduğu için, işler Adalet Evi’ne sorulmalıdır ki onlar da zamanın ihtiyaç ve koşullarına göre hareket etsinler.”
—  Hz. Bahaullah

Detaylı bilgi için: universalhouseofjustice.bahai.org