Vinaora Nivo Slider
Bahailer Ne Yapar? / Yeni Gençlere Eşlik Etme

Yeni Gençlik Programının Amacı

Programda asıl amaç, neşeli ve arkadaş canlısı bir grup ortamında yeni gençlerin zihinsel ve ruhani güçlerini açığa çıkarmaya ve onları insanlığa hizmete yönlendirmektir. Bunlardan ilki olan zihinsel güçlenme; yeni gençlerin etraflarındaki dünyayı net bir şekilde anlamalarına, toplumu biçimlendiren güçleri tanımalarına, ifade güçlerini artırmalarına yardım eder. Ruhani güçlenme ise hayata ve topluma dair umut dolu bir bakışa sahip olmalarına, topluma alçakgönüllü biçimde hizmet etmelerine, rekabet yerine dayanışma ve işbirliğini seçmelerine yardımcı olmaktır.

Bunu sağlamak içinse dört temel araç kullanılmaktadır: İncelenen materyal, topluma hizmet projeleri, sanat aktiviteleri ve spor aktiviteleri.

İncelenen Materyal

Dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyoekonomik gelişimi amaçlayan vakıf ve enstitüler tarafından hazırlanan incelenen materyal, yeni gençlerin sağlam bir karakter oluşturmak için gerek duyduğu erdem ve kavramları hikâyeler ve bunlarla alakalı alıştırmalar yardımıyla aktarır. Müfredatın içerdiği alıştırmalar yeni gençlerin akranlarıyla özgürce anlayış geliştirmelerine ve birlikte gerçeği araştırmalarına fırsat sunar.

Yeni gençlik programlarında işlenen materyallerden bazıları şunlardır:Materyalin açıklaması


Materyalin açıklaması


Materyalin açıklaması


Materyalin açıklaması


Materyalin açıklaması


Materyalin açıklaması


Materyalin açıklaması

Topluma Hizmet Projeleri

Yaşadıkları toplumlardaki güncel meseleleri tespit etmelerine ve bunların çözümleri hakkında derinlemesine düşünüp, analiz kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olan ortamlar sayesinde yeni gençler, arkadaş gruplarıyla hizmet projeleri tasarlayarak mahallelerindeki sorunların çözümü için harekete geçme gücünü kendilerinde bulurlar. Toplumda yaptıkları hareket, hem mahallelinin geleceğe dair umutlarını artırır, hem de yeni gençlerin mahallelerindeki sorunların çözümünde kendilerini aktif birer aktör olarak görmelerini sağlar.

Sanat Aktiviteleri

Binyıllardır insanların kendilerini ifade etmek için kullandığı bir araç olan sanattan da faydalanan yeni gençlik programı, bu yolla hem yeni gençlerin gizlideki yeteneklerini açığa çıkarmalarına ve çevrelerindeki güzelliği takdir etmelerine hem de müfredat boyunca üzerinden geçtikleri kavramlara dair daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur.

Sportif Faaliyetler

İnsan hayatının en enerjik çağlarından biri olan yeni gençlik dönemindeki bireyler, enerjilerini sağlıklı biçimde ifade edecek ortamlara ihtiyaç duyar. Bu sebeple program, işbirliği ruhunun yeşermesine uygun olan spor aktivitelerini de içinde barındırır.