Vinaora Nivo Slider
Bahailer Ne Yapar? / Yeni Gençlere Eşlik Etme

Yeni Gençlik Döneminin Önemi

Ön ergenlik çağı  (11 ila 15 yaşlar arasındaki dönem) bir bireyin davranış ve düşünce biçimlerinin birçoğunun sabitlik kazanmaya başlamasından hemen önceki bir çocukluktan erginliğe geçiş evresi olduğu için özel önem arz etmektedir. Bu dönemde bireyler hızlı bedensel, zihinsel ve duygusal değişimler geçirirler. Farkındalık seviyelerinin yaşları itibariyle yükselmesinden ötürü derin, felsefi sorulara ve kendi yetenekleri ile becerilerinin ne olduğuna dair ilgileri artar. Bu kısa ve kritik dönem boyunca birey ve toplum hakkında, hayatlarının geri kalanını şekillendirecek birtakım fikirler edinirler.

Yeni gençlik evresine dair bazı görüşler bu dönemi karışıklıklar ve krizlerle dolu olarak tanımlamaktır. Kuşkusuz bu yaş dönemine özgü olmayan, bireylerin bu evrede zaman zaman sergiledikleri olumsuz özelliklerin yayılmasının bir sebebi de bu tip görüşlerdir. Diğer sebepleri ise olumsuz toplumsal güçlerin bu genç dimağlar üzerindeki ciddi etkisi, yetişkinlerin kendilerine çocuk gibi davranmaya devam etme eğilimi ve - ebeveynler başta olmak üzere - genel olarak toplumdaki birçok yetişkinin sözleri ile hareketleri arasındaki tutarsızlıkları fark etmeye başlamalarıdır.

Toplumda mevcut olumsuz etkileri vurgulamak yeni gençlerin bu etkilerin üstesinden gelemeyecekleri anlamına gelmez; aksine onlar, bu etkileri bertaraf etmekle kalmayıp, yeni bir toplum kurmaya katkıda bulunan bireyler haline gelme potansiyelini daha o yaştan içlerinde barındırmaktadırlar. Onların yeni yeteneklerini insanlığa kendini düşünmeksizin hizmete yönlendirmek, bu nedenle bu yaşta gereklidir.