herseyin-yaraticisi.jpg
Bahailer Neye İnanır /

Tanrı ve Yaratılış


Evrenin Yaratıcısı, Tanrı, her şeyi bilir, herkesi sever ve herkese karşı şefkatlidir. Fiziki güneşin dünyaya ışınlarını saçması gibi Allah’ın ışığı da tüm Yaradılışa saçılır. Hiçbir fani aklın, Allah’ın gerçekliğini tamamen anlaması mümkün değildir. Tanrı’ya dair algımız ne kadar geniş ve yaratıcı olursa olsun her zaman insan aklının sınırlarıyla kısıtlanacaktır.

Allah çağlar boyunca insanlığın ruhani, entelektüel ve ahlaki kapasitelerini geliştirmek amacıyla ilahi Tanrı Elçileri göndermiştir. Bunların arasında Hz. İbrahim, Hz. Krişna, Hz. Zerdüşt, Hz. Musa, Hz. Buda, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve daha yakın tarihlerde Hz. Bab ve Hz. Bahaullah bulunmaktadır. Bir Tanrı Elçisi’nin gelişinin ardından dünyada olağandışı gelişmeler baş gösterir. Öğretileri insanları harekete geçirir ve medeniyetin ilerletilmesine katkıda bulunma kapasitelerini daha önce görülmemiş derecede canlandırır.

Bugün kendimizi, insan ırkının olgunluk çağının eşiğinde bulmaktayız. Tüm insan alemi olarak çeşitli gelişim aşamalarından geçerek bebeklik ve çocukluk dönemlerimizi geride bıraktık. Dünyanın her yanında insan toplumu yeniden şekillenmekte ve nihai gidişat çok açıktır: Şahit olduğumuz şey tüm insanlığın yepyeni bir gezegen medeniyeti olarak bir araya gelip organize olmasından başka bir şey değildir.