prensipler.jpg
Bahailer Neye İnanır /

Prensipler

Bahailer, Hz. Bahaullah’ın içinde bulunduğumuz çağın koşul ve gereksinimlerine uygun olan ve tüm dünyada sevgi, birlik ve barış ortamının yeşermesini sağlayacak prensipler getirdiğine inanırlar. Bu prensiplerin temelinde hepimizin ve her birimizin tek bir Yaratıcı’nın kulları olarak tek bir ailenin parçaları olduğumuz yatar. Bahailer bu prensipler ışığında bireysel yaşamlarını şekillendirir ve yaşadıkları topluma faydalı bireyler olmaya gayret gösterirler.