hz-bahaullah.jpg
Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah, Ahit ve Misakı / Hz. Bahaullah

Kutsal Topraklar’a Varış

Hz. Bahaullah bulunduğu diğer şehirlerde olduğu gibi Edirne’de de halkın, devlet yetkililerinin ve diplomatların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu sebeple Hz. Bahaullah karşıtı olan kimselerin kışkırtmaları neticesinde Osmanlı Devleti Hz. Bahaullah ve ailesini bugünkü İsrail devletinde bulunan hapishane şehri Akka’ya sürgün etti. Bu şehir Osmanlılar tarafından suçlular ve kışkırtıcılar için bir sürgün yeri olarak kullanılırdı. Bu uzak şehre göndermekle Hz. Bahaullah’ın ününün ve itibarının yok olacağından emindiler. Hz. Bahaullah ve yanındakiler, güçlüklerle dolu bir kara ve deniz yolculuğundan sonra 31 Ağustos 1868 tarihinde Akka’ya vardı. Burası Hz. Bahaullah ve ailesinin sürgün hayatının son durağını teşkil eder. Hz. Bahaullah hayatının son yirmi dört senesini Akka ve civarında geçirmiştir.

Hz. Bahaullah'ın Behci'deki odasında sergilenen tacıHz. Bahaullah'ın Behci'deki odasında sergilenen tacıHz. Bahaullah, ailesi ve yanlarındaki inanırlar önce askeri kışlada mahpus edildiler ancak daha sonra şehrin içerisindeki bir eve çıkmalarına izin verildi. Şehirde yaşayan insanlar ilk başta bu sürgünlere karşı büyük kin ve düşmanlık besleseler de kısa süre sonra Hz. Bahaullah’ın öğretileri halkın üzerindeki nüfuz edici ruhani etkisini göstermeye başladı. Hem Bahai İnancı’nın öğretileri hem de Hz. Bahaullah’ın kişiliği toplumun genelinin saygısını ve beğenisini kazandı. Sultan’ın emirleri hâlâ yürürlükteydi ve resmi olarak da halen sıkı gözetim altındaki bir mahkûmdu ancak gerçekte bir kral kadar saygı görüyordu. Bölgedeki görevliler dahi O’nun öğüt ve tavsiyelerine başvuruyordu. İşte böylesi bir kudret yüklüydü, Hz. Bahaullah’ın insan kalplerini değişime uğratan Zuhurunun Gücü…

Hz. Bahaullah, en azametli Eseri, devrinin En Kutsal Kitabı olan Akdes Kitabı’nı 1873 yılında Akka’da kaleme aldı. Bu eserde Hz. Bahaullah, Kendisine iman eden kimselerin uyması gereken yasaları ve prensipleri ortaya koyar ve Bahai yönetim düzeninin temelini oluşturur.

Çok zor şartlar altında geçen Akka’daki ilk hapislik dönemi, 1877 yılında göz hapsine dönüşerek ömrünün sonuna kadar sürdü. Ömrünün geri kalan 15 yılını ruhani ve toplumsal konular üzerinde yazmakla, değişik ülkelerden gelen ziyaretçileri kabul etmekle geçirdi.

Hz. Bahaullah 29 Mayıs 1892 tarihinde, 75 yaşındayken Akka’da vefat etti. Kutsal naaşı, vefat ettiği köşkün hemen yanındaki bir odaya gömüldü. Behci olarak anılan bu mekân, Bahailer için dünyanın en kutsal noktası olarak kabul edilmektedir.