hz-sevki-efendi.jpg
Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah'ın Ahit ve Misakı

Hz. Şevki Efendi – Bahai İnancı’nın Velisi

(1897-1957)


Hz. Bahaullah, Kendi kurduğu Dinin birleşmiş bir dünya yaratma amacına ulaşmasını güvenceye almak ve Bahai toplumunun birliğini korumak amacıyla en büyük oğlu Hz. Abdülbaha’yı Kendi Ahit ve Misakı’nın Merkezi olarak atadı ve Yüce Adalet Evi’nin kurulmasını emretti. Bunun sonrasında, Hz. Abdülbaha da Yüce Adalet Evi’nin işleyişiyle ilgili ilkeleri oluşturdu ve Kendisinin ölümünden sonra tüm Bahailerin, Bahai Dini’nin Velisi olarak adlandırdığı en büyük torunu olan Hz. Şevki Efendi’ye yönelmeleri gerektiğini bildirdi.


Gerek Yüce Adalet Evi’ne gerekse Emrin Velisi’ne, prensipleri uygulamak, yasaları yürürlüğe koymak, kurumları korumak ve Bahai İnancı’nı sürekli ilerleyen bir toplumun gereklerine adapte etmek görevleri yüklendi.

36 yıl boyunca Hz. Şevki Efendi, sıra dışı bir ileri görüşlülük, bilgelik ve fedakârlıkla, sistematik bir şekilde, tüm insan ırkının çeşitliliğini gittikçe büyüyerek yansıtan Bahai toplumunun gelişimini besledi, anlayışını derinleştirdi ve birliğini güçlendirdi.

Hz. Şevki Efendi’nin yönetimi altında, toplumun işlerini yönetmek üzere Hz. Bahaullah tarafından tasarlanan benzersiz sistem, hızla dünyanın her tarafında evrimleşti. Bahai yazılarını İngilizceye tercüme etti, İnancın Kutsal Topraklardaki ruhani ve idari merkezini geliştirdi ve kaleme aldığı binlerce mektupla, medeniyetin ve toplumsal değişimin ruhani boyutuna dair sağlam ve derin içgörüşler sağladı; insanlığın ilerlemekte olduğu geleceğin huşu uyandırıcı bir vizyonunun örtüsünü açtı.    

*****

"Herkes onun yaptığı işlerin engin çeşitliliği ve onun liderliğinin karakteri karşısında hayret içindedir; öyle bir liderlik ki bir avuç dolusu sıradan insanın içerisinden, sahip olduklarını bilmedikleri güçler ve kapasiteler uyandırmıştır…"
— David Hofman, yazar ve yayımcı