hz-bahaullah.jpg

Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah'ın Ahit ve Misakı

Hz. Bahaullah - İlahi Eğitmen

(1817-1892)

Tarih boyunca insanoğlunun karakterini geliştiren, taraftarlarında öz disipline, adanmışlığa ve kahramanlığa yol açan en büyük itici kuvveti semavi dinler sağlamıştır. Toplumsal düzeyde bakılınca insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyip geliştiren hukuki düzenlemelerin, dinlerin ahlaki ilkelerinden devşirilmiş olduğu görülür.

Her ne zaman bir Peygamber gelse, insanlığın farkındalık ve gelişiminin bir sonraki aşaması için gereken ilham eksiksiz bir ölçüde yeryüzüne iletilir. Dış görünümü itibarı ile herkes gibi olan bir insan Allah’ın sözcüsü olarak görevlendirilir. Hz. Musa’nın Yanan Çalı’nın karşısında duruşunu, Hz. Buda’nın aydınlığa Buda ağacının altında ulaşmasını, Ruhu’l-Kuds’ün bir güvercin kılığında Hz. İsa’ya inişini ya da meleklerin başı olan Cebrail’in Hz. Muhammed’e görünmesini hatırlayalım.

Allah, 19. yüzyılın ortalarında isminin anlamı “Allah’ın Nuru” demek olan Hz. Bahaullah’ı insanlığa yeni bir İlahi Mesajı iletmekle görevlendirdi. Hz. Bahaullah’ın kaleminden kırk yıl boyunca binlerce ayet, levih ve mektup aktı ki O tüm bu yazılarında, insan yaşamının hem ruhani hem de maddi boyutlarını içine alan küresel bir uygarlığın gelişimini sağlayacak çerçeveyi çizdi.


Hz. Bahaullah Allah’ın bu en yeni mesajını insanlığa getirmiş olduğu için 40 yıl boyunca sürgüne gönderildi, işkence ve eziyetlere katlandı. Kendisinin yaşam öyküsü ve misyonu bugün tüm yerkürede giderek daha fazla bilinir hale gelmektedir. Milyonlarca insan daha iyi bir dünya kurmak için O’nun öğretilerini hayatlarına ve yaşadıkları topluma uyarlamayı öğreniyorlar.

********


“Bahaullah’ın öğretileri… şimdi bizlere dinin en yüce ve en saf halini sunmaktadır…”

— Kont Leo Tolstoy, Rus yazar