hz-bab.jpg
Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah'ın Ahit ve Misakı

Hz. Bab - Bahai Dini’nin Müjdecisi

(1819-1850)
     
Dünya tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisi olan 19. yüzyılın ortalarında, genç bir tüccar, insanlığın ruhani ve toplumsal yaşamında bir dönüşüm yaratması mukadder olan bir haberi iletmekle görevli olduğunu ilan etti. Ana vatanı olan İran’ın baştanbaşa ahlaki bir çöküntü içinde olduğu bir zamanda yaptığı çağrı, toplumun her kesiminde büyük bir heyecan ve umut dalgası yaratırken binlerce insanı kendisine çekti. Bu Genç, Arapça “Kapı” anlamına gelen “Bab” unvanını almıştı.

Hz. Bab’ın ruhani yenilenme emri, manevi ve ahlaki ıslah çağrısı ve kadınların ve yoksulların durumlarının iyileştirilmesine verdiği önemle birlikte bir devrim niteliğindeydi. Kendisi aynı zamanda taraftarlarına yaşamlarında bir dönüşüm başlatmaları ve kahramanlığın en güzel örneklerini sergilemeleri için ilham kaynağı olan özel, bağımsız bir din kurdu.    

Hz. Bab insanlığın yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu duyurmuştu. Asıl misyonu ki sadece altı yıl sürmüştü, tüm dinlerde vaat edilen barış ve adalet çağını açacak olan yeni bir Tanrı Elçisi’nin gelişi için yolu hazırlamaktı.   

*******    
“O’nun yaşamı insanoğlunun tanık olma ayrıcalığına sahip olmuş olduğu en olağanüstü cesaret örneklerinden birisidir…”    
— 19. yüzyıl Fransız yazarı A.L.M. Nicolas’nin Hz. Bab ile ilgili sözleri.