hz-abdulbaha.jpg
Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah, Ahit ve Misakı / Hz. Abdülbaha

Hz. Abdülbaha Döneminde Bahai Toplumunun Gelişimi

Yirmi dokuz yıllık kendi görev dönemi boyunca Hz. Abdülbaha Bahai İnancı’nın dünyanın her noktasına yayılması için çalıştı ve Hz. Bahaullah tarafından tasarlanan idari kurumların gelişimini besledi.

Bahai Toplumunun Büyümesi ve Sağlamlaşması

Hz. Abdülbaha, 1844-1921Hz. Abdülbaha, 1844-1921Hz. Abdülbaha’nın kılavuzluğu ile birlikte İran’da Ruhani Mahfiller kuruldu ve bu kurumlar Bahai toplumunun işlerini yürüttü, toplum üyelerinin ahlaki gelişimini destekledi, özellikle kızların eğitimine öncelik veren okulların kurulmasını organize etti, hastaların bakımını üstlendi ve Bahai öğretilerinin tanıtılması ile meşgul oldu.

Hz. Abdülbaha, özellikle kadınların gelişimine çok önem verdi. O dönemde kadınlar toplum aktivitelerinde rol üstlenmeye başladılar ve böylece İran’daki inananlar arasından seçilen hem yerel hem de milli Ruhani Mahfillere üyelikte erkeklerle eşitliği yakaladılar.

Hz. Abdülbaha ayrıca Bahai Dini’nin Kafkaslar’da ve Orta Asya Rusyasında yayılmasını sağladı. Bahai Mabedi, okulları ve yayınlarıyla Aşkabat devletin hiçbir kısıtlamasına maruz kalmadan örnek bir Bahai toplumu haline geldi.

Hz. Abdülbaha’nın kısa süreli kalışlarından oldukça istifade eden Mısır da aynı şekilde çeşitli dini geçmişe sahip, farklı ırktan insanlardan oluşan bir Bahai toplumunun büyümesine tanık oldu. O dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun birer parçası olan Türkiye, Irak ve Tunus toprakları ile Uzak Doğu’da Çin ve Japonya’da Bahai toplumları Hz. Abdülbaha’nın döneminde ortaya çıktı veya var olan toplumlar güçlendi.

Bahai Toplumunun Batı’da Büyümesi

Hz. Bahaullah’ın ölümünün hemen ardından Bahai İnancı’nın Kuzey Amerika’da yayılması, ileride Bahai Toplumu için çok önemli olacak gelişmelerden bir tanesiydi. Bahai İnancı, Kuzey Amerika’ya ilk olarak, Hristiyan geçmişine sahip Suriyeli bir Bahainin çabalarıyla ulaştı. Hz. Abdülbaha Amerika’daki ve Kanada’daki Bahai bireylerin ve kurumların gelişimine özel önem verdi ve Kuzey Amerika Bahai toplumuna, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini dünyanın geri kalanına ulaştırmaları sorumluluğunu yükledi. 1898 yılından itibaren Hz. Abdülbaha’yı görmek için Amerika’dan ve Avrupa’dan Akka’ya gelen sürekli bir ziyaretçi akını vardı ve Hz. Abdülbaha kendilerini Bahailiği başka insanlara tebliğ etme çabalarında teşvik etti. Görevinin son yıllarında Hz. Abdülbaha’nın yönlendirmesini ve İlahi Plan Levihlerindeki kılavuzluklarını dikkate alarak Bahailer öncelikle Güney Amerika’ya ve Avustralya’ya ulaştılar.

Batı’da yayılmasıyla birlikte Bahai İnancı, ilk başlarda geliştiği Müslüman ortamın dışına çıkmış oldu. Hz. Abdülbaha Bahai öğretilerini Hristiyan dinleyici kitlesine ulaştırmak için çok önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda özellikle Batılı ziyaretçilere dini ve felsefi konularda yaptığı konuşmalardan derlenmiş olan Bazı Sorulara Cevaplar adlı eser çok önem kazanmıştır.

Hz. Abdülbaha 5 Mayıs 1912'de Chicago, Plymouth Kilisesi'ndeHz. Abdülbaha 5 Mayıs 1912'de Chicago, Plymouth Kilisesi'ndeHz. Abdülbaha’nın Mısır, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yaptığı seyahatler sayesinde Bahai Dini Batı’da çok sağlam bir şekilde anlaşıldı ve takdir edildi. Yetkililer, o ülkelerdeki Bahailerin Hz. Abdülbaha ile doğrudan temasa geçmelerine izin vermekle kalmayıp aynı zamanda Hz. Bahaullah’ın öğretilerini çok geniş bir insan kitlesine yayılmasına aracı oldular. Hz. Abdülbaha’nın üniversitelerde, kiliselerde, sinagoglarda, camilerde ve hayırsever topluluklara yaptığı sayısız halka açık konuşma sayesinde Bahai Dini’ne inanan ve saygı duyan çok sayıda insan ortaya çıktı. Hz. Abdülbaha’nın konuşmaları daha sonraki yıllarda Bahai öğretileri, özellikle sosyal öğretileri hakkında yapılacak sunumlara temel oluşturdu. Hz. Abdülbaha’nın Kendi elleriyle Şikago’nun yakınında bulunan Batı’nın ilk Bahai Mabedi’nin temel taşını atması aynı zamanda Kuzey Amerika’daki Bahai kurumlarının temelinin atılmasına damga vurmuştur.

Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar

Hz. Abdülbaha döneminde birçok başka gelişme oldu: Hz. Bab’ın naaşının İran’dan Akka’ya getirtilip Kermil Dağındaki Makam’a yerleştirilmesi; Bahai İnancı’nın yayılmasının çerçevesini oluşturacak olan İlahi Plan Levihlerinin Hz. Abdülbaha tarafından kaleme alınması; hem Batı’da hem de Doğu’da Bahai Dini’nin modern yönetim kurumlarının oluşturulması için ilk adımların atılması; Aşkabat’taki Bahai toplumunun Bahai toplum hayatının çeşitli yönlerini geliştirmek ve Mabet’in inşaatını desteklemek için attığı adımlar; Kuzey Amerika’da bir Mabet’in inşaat çalışmalarını başlatmak; ünlü Bahai bilim adamı Mirza Ebul Fazli Gulpaygani’nin Kahire’de yer alan ve İslam dünyasında öğrenmenin en önemli merkezi olan Al-Azhar Ünivesitesi’nde Bahai Dini’ni öğretmesi ve az sayıda Bahainin geniş kapsamlı uluslararası seyahatleri sayesinde Bahai İnancı’nın tüm dünyada yayılan dini bir hareket olmasına vesile olması.

Hz. Abdülbaha vefat ettiğinde Bahai Dini yaklaşık 35 ülkeye yayılmıştı.