hz-abdulbaha.jpg
Bahailer Neye İnanır / Hz. Bahaullah'ın Ahit ve Misakı

Hz. Abdülbaha - Mükemmel Örnek

(1844-1921)

20’nci yüzyılın başlarında, Hz. Bahaullah’ın oğlu Hz. Abdülbaha toplumsal adaletin bir destekleyicisi ve uluslararası barışın bir elçisi olarak Bahai Dini’nin tanınmış lideri ve açıklayıcısı idi.

Öğretilerinin temel prensibi olarak birliği en önde tutan Hz. Bahaullah, Kendi Dininin de Kurucularının ölümlerinden sonra mezheplere bölünen geçmişteki dinlerle aynı akıbeti asla yaşamamasını sağlamak üzere gerekli önlemi oluşturdu. Kendi Yazılarında bütün inananlarına, sadece Bahai yazılarının yetkili yorumlayıcısı olarak değil aynı zamanda İnancının ruhunun ve öğretilerinin kusursuz örneği olarak en büyük oğlu olan Hz. Abdülbaha’ya yönelmelerini emretti.

Hz. Bahaullah’ın vefatının ardından; Hz. Abdülbaha’nın sıra dışı kişiliği, bilgisi ve insanlığa hizmeti, Hz. Bahaullah’ın öğretilerinin hareketlerdeki canlı bir örneğini sundu ve dünyanın her yanında hızla genişleyen topluma büyük bir saygınlık kazandırdı.

Hz. Abdülbaha Kendi görev dönemini Babasının Dinini ilerletmeye ve barış ve birlik ideallerini desteklemeye adadı. Yerel Bahai kurumlarının kurulmasını teşvik etti ve yeni doğmaya başlayan eğitimsel, sosyal ve ekonomik girişimlere kılavuzluk etti. Hayat boyu katlandığı hapislikten kurtulmasının ardından Hz. Abdülbaha Kendisini Mısır, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kadar götüren bir dizi seyahatlere koyuldu. Hayatı boyunca Hz. Bahaullah’ın toplumun ruhani ve sosyal yenilenişi için yazdığı reçeteyi, dâhice bir yalınlıkla, mevkice yüksek ve düşük olanlara aynı şekilde sundu.

******

"Onunla arkadaşlık eden herkes, Onda fazlasıyla bilgili, konuşması cezbedici, akılları ve ruhları kendine çeken, insanlığın birliği inancına kendini vakfetmiş bir adam görmüştür…"
— El Müeyyed Gazetesi, Mısır, 16 Ekim 1910