gunumuz-bahai-toplumu.jpg
Türkiye ve Dünyada Bahailik/

Günümüz Türkiye Bahai Toplumu

Bahai Dini’nin Kurucusu Hz. Bahaullah, 3 Mayıs 1863’te Bağdat’tan ayrılarak o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’a doğru yola çıktı. Anadolu’nun çeşitli köylerinden, kasabalarından ve şehirlerinden geçtiği bu tarihlerden itibaren Türkiye’de yerel bir Bahai toplumu oluşmuştur. O günden bugüne kadar Türkiye’nin her yerinden gittikçe artan sayıda insan Hz. Bahaullah’ın öğretilerinden ilham almış ve yaşamları için kılavuzluk edinmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan yaklaşık on bin Bahai, komşuları ve arkadaşları ile birlikte çalışarak toplumlarının refahına ve gelişimine katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Şehir merkezlerinde, kırsal alanlarda, mahallelerde ve evlerde çeşitli geçmişlerden, yaştan ve cinsiyetten bireyler aynı anda hem ruhani ve sosyal hem de entelektüel olan aktivitelerde yer alıp dinamik bir yaşam modeline dahil olmaktadır.

İlk Mahalli Mahfil 1951-İstanbulİlk Mahalli Mahfil 1951-İstanbulHz. Bahaullah ülkemiz topraklarından ayrılmadan önce “… bu Genç bu diyardan çıktı ve her ağacın ve taşın altına bir emanet koydu” diye açıklamıştır. Bu sözün ışığında ülkemiz insanının refah ve huzur içinde gelişmiş bir toplum kurma potansiyeline içten ve kesin inançla Türkiye Bahaileri ruhani ve maddi boyutlarıyla gelişmiş bir toplum oluşturmaya katkılarını alçakgönüllülükle sunmaktadır. Bunu yaparken insanlığın bir olduğu, herkesin asil yaratıldığı ve hepimizin durmadan ilerleyen bir medeniyete katkıda bulunmak için yaratıldığımız inancıyla hareket edilmektedir.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye Bahai toplumu da seçimle göreve gelen ve dokuz kişiden oluşan mahalli ve milli kurumlar (Mahfil) tarafından yönetilir.